Doble titulación: Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y Grado en Fisioterapia

LACASA CLAVER, ENRIQUE

Categoría:
Perfil académico: Grado / licenciatura / ingeniería superior
Departamento: INEFC-LLEIDA
Email: elacasac@gencat.cat

Docencia

Enseñanza Curso Asignatura
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 1 ANÁLISIS DE LA EXTRUCTURA FUNCIONAL DE LOS DEPORTES Y DEL EJERCICIO FÍSICO
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 1 DEPORTES II
Doble titulació: Grau en CAFE i Grau en Fisioteràpia 1 ANÁLISIS DE LA EXTRUCTURA FUNCIONAL DE LOS DEPORTES Y DEL EJERCICIO FÍSICO
Doble titulació: Grau en CAFE i Grau en Fisioteràpia 1 DEPORTES II
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 3 AMPLIACIÓN DE DEPORTES II
Doble titulació: Grau en CAFE i Grau en Fisioteràpia 3 AMPLIACIÓN DE DEPORTES II
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 4 DEPORTES EMERGENTES
Doble titulació: Grau en CAFE i Grau en Fisioteràpia 5 DEPORTES EMERGENTES

Investigación

Proyectos de investigación Fecha inicio Fecha fin Investigadores principales
Aprendre competencies de treball en equip i planificació-organització a la Universitat (ACTEPO) 01/09/2007 31/12/2008 SOFIA ISUS BARADO
Competències, valors i crèdits acadèmics europeus en la llicenciatura en ciències de l'activitat física i l'esport. Estudi de cas en els alumnes de segon curs d'INEFC-Lleida (Universitat de Lleida) 01/10/2006 30/09/2007 PERE LAVEGA BURGUÉS
E-COTRANS: Aprendre competències transversals a través de l'e-learning 24/11/2006 23/11/2007 SOFIA ISUS BARADO
Creació d'un centre de recursos virtual a la FCE de la Universitat de Lleida 01/10/2008 30/09/2010 MA. CARMEN JOVE DELTELL
Disseny, implementació i avaluació del dossier d'aprenentatge com a estratègia metodològica per afavorir el desenvolupament de competències professionals en el practicum de la titulació de Magisteri- 24/11/2006 23/11/2007 MARIA JOSEP VALLS GABERNET