Doble titulació: Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport i Grau en Fisioteràpia

Guies docents de cursos anteriors

Curs 2022-2023

PRIMER CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102700 ESTRUCTURA DEL COS HUMÀ 1 T 9
102709 FONAMENTS EN FISIOTERÀPIA 1 B 6
800002 PSICOLOGIA DE L'ACTIVITAT FÍSICA I DE L'ESPORT T 6
800003 MANIFESTACIONS BÀSIQUES DE LA MOTRICITAT B 6
800004 ESPORTS II B 6
800005 ANÀLISI DE L'ESTRUCTURA FUNCIONAL DELS ESPORTS I DE L'EXERCICI FÍSIC B 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102701 ESTRUCTURA DEL COS HUMÀ 2 T 6
102710 FONAMENTS EN FISIOTERÀPIA 2 B 6
102711 VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA 1 B 6
800006 FISIOLOGIA DE L'EXERCICI I T 6
800007 PEDAGODIA I PRINCIPIS DIDÀCTICS DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT T 6
800008 ESPORTS I B 6
SEGON CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102706 FISIOPATOLOGIA 1 T 6
102712 VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA 2 B 6
102713 PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA 1 B 6
800011 FISIOLOGIA DE L'EXERCICI II T 6
800013 APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT MOTOR T 6
800014 ESPORTS IV B 6
800017 SOCIOLOGIA I HISTÒRIA DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT T 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
800009 TEORIA I PRÀCTICA DEL JOC MOTOR B 6
800012 TEORIA DE L'ENTRENAMENT I B 6
800016 BIOMECÀNICA DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT T 6
800018 ESPORTS III B 6
800019 ACTIVITATS EN EL MEDI NATURAL B 6
800020 PROGRAMACIÓ DE L'ENSENYAMENT DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT T 6
TERCER CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
800024 PRINCIPIS I BASES DE L'ENSENYAMENT DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT ADAPTAT B 6
800025 LEGISLACIÓ I ORGANITZACIÓ DE L'ESPORT B 6
800027 AMPLIACIÓ D'ESPORTS I B 6
800033 INTERVENCIÓ I AVALUACIÓ DE L'ENSENYAMENT DE L'ACTIVITAT FÍSICA I DE L'ESPORT B 6
800035 ESPORT I LLEURE B 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102707 FISIOPATOLOGIA 2 T 6
102714 PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA 2 B 6
800010 EXPRESSIÓ CORPORAL I DANSA B 6
800022 TEORIA DE L'ENTRENAMENT II B 6
800023 AMPLIACIÓ D'ESPORTS II B 6
800029 PROMOCIÓ I PRESCRIPCIÓ D'EXERCICI FÍSIC PER A LA SALUT B 6
800034 AMPLIACIÓ D'ESPORTS III B 6
ANUAL
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102742 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II B 6
QUART CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102717 CINESITERAPIA B 6
102718 MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA 1 B 12
102725 FONAMENTS EN FISIOTERÀPIA ESPORTIVA O 6
102726 TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE FISIOTERÀPIA ESPORTIVA O 6
800032 TEORIA DE L'ENTRENAMENT III B 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102716 BASES NUTRICIONALS I FARMACOLÒGIQUES EN FISIOTERÀPIA B 6
102719 MÈTODES ESPECÍFICS DE INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA 2 B 6
102720 FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES B 12
102722 METODOLOGIA EN INVESTIGACIÓ B 6
ANUAL
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102743 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III B 6
102744 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV B 6
CINQUÈ CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102747 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VII B 12
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
800028 ESPORTS EMERGENTS B 6
800030 GESTIÓ DE L'ESPORT B 6
800037 DISFUNCIONS ORGÀNIQUES I EXERCICI FÍSIC O 6
800042 TREBALL DE FI DE GRAU B 6
ANUAL
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102745 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V B 6
102746 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI B 12
102747 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VII B 12
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102730 TREBALL DE FI DE GRAU B 12