Doble titulació: Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport i Grau en Fisioteràpia

Pla d'estudis i guies docents

Els estudis de Grau en Fisioteràpia tenen 240 ECTS a cursar, igual que els estudis de Grau en CAFE. Aquest doble itinerari permet obtenir tots dos graus cursant 375 ECTS distribuïts en un mínim de cinc cursos. La taula següent recull un resum de la quantitat de crèdits cursats:

Denominació del mòdul

ECTS

Assignatures comunes cursades al Grau en Fisioteràpia

48

Assignatures comunes cursades al Grau en CAFE

54

Assignatures especifiques del Grau en Fisioteràpia

135

Assignatures especifiques del Grau en CAFE

138

SUMA TOTAL CRÈDITS

375

Programa Conjunt d'Estudis Oficials (PCEO) de la Doble titulació: Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport i Grau en Fisioteràpia (Butlletí Oficial de la Universitat de Lleida (BOU) núm. 209 de juliol/agost de 2021).

Descripció del pla d'estudis i nombre de crèdits a cursar per curs

Assignatures anàlogues entre ambdós graus

ESTRUCTURA DEL PLA D'ESTUDIS

 

PREREQUISITS I COREQUISITS: algunes assignatures del Pla d'Estudis tenen prerequisits i corequisits de matriculació. Per a poder matricular-se d'una determinada assignatura l'alumne haurà de tenir aprovades les assignatures que li són prerequisit i haurà de matricular les assignatures que li són corequisit.

Curs 2023-2024

PRIMER CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102700 ESTRUCTURA DEL COS HUMÀ 1 T 9
102709 FONAMENTS EN FISIOTERÀPIA 1 B 6
800002 PSICOLOGIA DE L'ACTIVITAT FÍSICA I DE L'ESPORT T 6
800003 MANIFESTACIONS BÀSIQUES DE LA MOTRICITAT B 6
800004 ESPORTS II B 6
800005 ANÀLISI DE L'ESTRUCTURA FUNCIONAL DELS ESPORTS I DE L'EXERCICI FÍSIC B 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102701 ESTRUCTURA DEL COS HUMÀ 2 T 6
102710 FONAMENTS EN FISIOTERÀPIA 2 B 6
102711 VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA 1 B 6
800006 FISIOLOGIA DE L'EXERCICI I T 6
800007 PEDAGODIA I PRINCIPIS DIDÀCTICS DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT T 6
800008 ESPORTS I B 6
SEGON CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102706 FISIOPATOLOGIA 1 T 6
102712 VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA 2 B 6
102713 PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA 1 B 6
800011 FISIOLOGIA DE L'EXERCICI II T 6
800013 APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT MOTOR T 6
800014 ESPORTS IV B 6
800017 SOCIOLOGIA I HISTÒRIA DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT T 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
800009 TEORIA I PRÀCTICA DEL JOC MOTOR B 6
800012 TEORIA DE L'ENTRENAMENT I B 6
800016 BIOMECÀNICA DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT T 6
800018 ESPORTS III B 6
800019 ACTIVITATS EN EL MEDI NATURAL B 6
800020 PROGRAMACIÓ DE L'ENSENYAMENT DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT T 6
TERCER CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
800024 PRINCIPIS I BASES DE L'ENSENYAMENT DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT ADAPTAT B 6
800025 LEGISLACIÓ I ORGANITZACIÓ DE L'ESPORT B 6
800027 AMPLIACIÓ D'ESPORTS I B 6
800033 INTERVENCIÓ I AVALUACIÓ DE L'ENSENYAMENT DE L'ACTIVITAT FÍSICA I DE L'ESPORT B 6
800035 ESPORT I LLEURE B 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102707 FISIOPATOLOGIA 2 T 6
102714 PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA 2 B 6
800010 EXPRESSIÓ CORPORAL I DANSA B 6
800022 TEORIA DE L'ENTRENAMENT II B 6
800023 AMPLIACIÓ D'ESPORTS II B 6
800029 PROMOCIÓ I PRESCRIPCIÓ D'EXERCICI FÍSIC PER A LA SALUT B 6
800034 AMPLIACIÓ D'ESPORTS III B 6
ANUAL
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102742 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II B 6
QUART CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102717 CINESITERAPIA B 6
102718 MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA 1 B 12
102725 FONAMENTS EN FISIOTERÀPIA ESPORTIVA O 6
102726 TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE FISIOTERÀPIA ESPORTIVA O 6
800032 TEORIA DE L'ENTRENAMENT III B 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102716 BASES NUTRICIONALS I FARMACOLÒGIQUES EN FISIOTERÀPIA B 6
102719 MÈTODES ESPECÍFICS DE INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA 2 B 6
102720 FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES B 12
102722 METODOLOGIA EN INVESTIGACIÓ B 6
ANUAL
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102743 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III B 6
102744 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV B 6
CINQUÈ CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102747 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VII B 12
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
800028 ESPORTS EMERGENTS B 6
800030 GESTIÓ DE L'ESPORT B 6
800037 DISFUNCIONS ORGÀNIQUES I EXERCICI FÍSIC O 6
800042 TREBALL DE FI DE GRAU B 6
ANUAL
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102745 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V B 6
102746 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI B 12
102747 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VII B 12
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102730 TREBALL DE FI DE GRAU B 12